Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie palivového cyklu JE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151130 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Jan Prehradný
Cvičící:
Jan Prehradný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základní typy uranových rud; fyzikální a radiometrické metody úpravy U-rud; chemickotechnologické procesy zpracování U-rud: loužení, sorpce, kapalinová extrakce, čistě chemické postupy; rafinace U na nukleární čistotu; příprava U, UO2, UN, UC, UF6; rekonverze UF6; sol-gel procesy; separace izotopů uranu; výroba palivových článků základních typů reaktorů; principy přepracování vyhořelého jaderného paliva; principy zpracování a likvidace radioaktivních odpadů.

1.Výskyt uranu v přírodě, základní typy uranových rud a kriteria jejich klasifikace.

2.Mechanické a fyzikální procesy předúpravy rud (drcení, mletí, třídění, zahušťování, filtrace a sedimentace). Fyzikální procesy úpravy U-rud (gravitační a radiometrické třídění, flotace, termické metody). Loužení U-rud (kyselé a karbonátové loužení, speciální postupy: podzemní, haldové, bakteriologické, perkolační aj.).

3.Získávání U z výluhů: sorpční procesy (typy měničů iontů, chemismus, technologické postupy, ionexová zařízení).

4.Získávání U z výluhů: kapalinově-extrakční procesy (typy extrakčních činidel, chemismus, technologické postupy, extrakční zařízení). Chemické postupy a postupy založené na kombinaci ionexových a kapalinově-extrakčních procesech.

5.Příprava nukleárně čistých uranových sloučenin (nukleární čistota, rafinace pomocí TBP, srážecí rafinační postupy, postupy zaměřené na přípravu UF4 a UF6).

6.Výroba kovového uranu (kalciotermická a magnesiotermická redukce UF4, moření surového ingotu U a vakuová rafinace), rekonverze UF6 na U.

7.Výroba UO2 keramického stupně (charakteristika jednotlivých technologických postupů a používaná kriteria), rekonverze UF6 na UO2, výroba tablet UO2.

8.Výroba směsných oxidických paliv (UO2+PuO2, ThO2+UO2), paliv na bázi nitridů a karbidů uranu a plutonia.

9.Sol-gel procesy (metody příprava paliva ve formě kuliček) a příprava tzv. povlékaných částic.

10.Obohacování uranu (principy a izotopové jevy; difúzní, odstředivková, aerodynamická, laserová a chemická metoda; provozně používané postupy, kriteria obohacovacího procesu).

11.Výroba palivových článků na bázi kovového uranu a oxidické keramiky, výroba článků pro HTGR (kulové a hexagonální články).

12.Principy přepracování vyhořelých jaderných paliv a zpracování a likvidace radioaktivních odpadů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Štamberg K. Technologie jaderných paliv II, ČVUT, Praha., 1998

Podklady přednášejícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:G3-127
Prehradný J.
07:15–08:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Počítačová učebna 12115
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893106.html