Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Parní a plynové turbíny pro JEZ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151005 Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Václav Dostál (gar.), Ondřej Bartoš, Guk Chol Jun, Michal Kolovratník, Václav Petr
Cvičící:
Václav Dostál (gar.), Ondřej Bartoš, Guk Chol Jun, Michal Kolovratník, Václav Petr
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Rozdělení parních turbín (kondenzační, protitlaké, odběrové). Princip práce stupně turbíny. Stupeň s krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod: Vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.

2. Parní turbíny:Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní turbína s regulovaným odběrem páry.

3. Princip práce stupně parní turbíny.

4. Rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň, přetlakový stupeň.Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická účinnost stupně parní turbíny.

5. Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou.Regulace parních turbín.Návrh vícestupňové parní turbíny.

6. Kondenzace a chlazení parních turbín:Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru.Pomocná zařízení kondenzace.

7. Chladicí věže, princip činnosti.Vzduchová a směšovací kondenzace.

8. Návrh stupně s dlouhými lopatkami:Rovnice radiální rovnováhy.Zákony zborcení.

9. Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí.Návrh stupně s dlouhou lopatkou.

10. Nenávrhové provozní režimy parních turbín:Stodolova rovnice.

11. Porovnávací účinnost.Přepočet expanzní čáry

12. Plynové turbíny:Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.

13. Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny.Regulace plynových turbín.

Osnova cvičení:

S využitím výpočetní laboratoře studenti individuálně realizují návrh rovnotlakého a přetlakového turbínového stupně,

návrh lopatkového plánu vícestupňové turbíny,

výpočet oběhu plynové turbíny.

Součástí cvičení je seznámení s konstrukčním řešením vybraných parních a plynových turbín.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.

Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.

Cohen H., Rogers G.F.C., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-337
Kolovratník M.
13:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:C2-337
Bartoš O.
Jun G.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 337
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893006.html