Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jaderná paliva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151122 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Václav Dostál (gar.), Jan Prehradný
Cvičící:
Václav Dostál (gar.), Jan Prehradný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět se zabývá typy paliv v jaderných reaktorech, fyzikálními procesy při vyhořívání paliva a také ekonomickou stránkou výroby jaderného paliva.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sylabus předmětu:

1.Vlastnosti jaderných paliv – obecné tepelně fyzikální vlastnosti jaderných paliv, oxidy, nitridy, karbidy a kovová paliva.

2.Výroba palivových pelet. Principy radiačního poškození. Tepelné vlastnosti jaderných paliv.

3.Mechanické vlastnosti jaderných paliv. Hlavní rovnice mechanické analýzy, nevratné deformace – napuchání, tečení. Praskání paliva vlivem tepelných pnutí.

4.Štěpné trosky – vznik a vývoj v palivu. Vlastnosti štěpných trosek v oxidu uraničitém.

5.Napuchání paliva zapříčiněné vznikem štěpných trosek. Mechanismy uvolňování plynných produktů štěpení v palivu – atermální efekty, difuze, migrace bublin atd.

6.Empirické a mechanistické modely uvolňování plynných produktů štěpení.

7.Vlastnosti paliv pro vysoká vyhoření. Vlastnosti paliv během havárií s poruchou reaktivity a havárií se ztrátou chladiva.

8.Provozní parametry paliv při vyhořívání.

9.Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 1. část.

10.Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 2. část.

11.Vlastnosti pokrytí paliva – měření na horkých komorách CVŘ – 3. část.

12.Ekonomické porovnání paliva. Optimalizace procesu obohacování – 1. část.

13.Ekonomické porovnání paliva. Optimalizace procesu obohacování – 2. část.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Štamberg K.: Technologie jaderných paliv I, vydavatelství ČVUT, Praha 1994

Štamberg K.: Technologie jaderných paliv II, vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Podklady přednášejícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1892406.html