Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody a zkoušení strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211135 ZK 4 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Experimentální činnost obecně a metody měření základních neelektrických fyzikálních veličin v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211138 .

Osnova přednášek:

Význam a využití experimentálních metod. Nejistota měření. Metody a prostředky měření. Tenzometrie. Teplota. Tlak a rychlost v proudícím prostředí. Průtok. Hmota, síla a moment síly. Točivý dynamometr. Elektrické dynamometry. Vibrace a chvění. Základy akustiky. Zvuk a hluk

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Remek B., Hatschbach P., Vávra J..: Experimentální metody a měření v dopravní technice, Vydavatelství ČVUT 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1891406.html