Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie spojování a dělení materiálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331097 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Karel Kovanda (gar.), Ladislav Kolařík (gar.), Marie Kolaříková, Pavel Rohan, Jan Suchánek, Petr Vondrouš
Cvičící:
Karel Kovanda (gar.), Ladislav Kolařík (gar.), Lucie Forejtová, Marie Kolaříková, Pavel Rohan, Jan Suchánek, Petr Vondrouš
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Seznámení studentů se základními pojmy z oblasti spojování materiálů, popis principů jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení, informace z oblasti svařitelnosti nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, problematikou metalurgie svarového spoje a řízení svařovacího procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje

Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany

Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů

Napětí a deformace při svařování

Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování

Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA

Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách

Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování

Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití

Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek

Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace

Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem

Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů

Osnova cvičení:

Rozdělení metod svařování, metalurgie svarového spoje, teplotní cyklus a struktura svarového spoje

Vliv struktury a působících plynů na jakost svarového spoje, způsoby ochrany

Svařitelnosti základních typů konstrukčních materiálů

Napětí a deformace při svařování

Plamenové svařování a příbuzné technologie, výroba a typy plynů používaných při svařování

Elektrický oblouk, typy svařovacích zdrojů, metoda svařování MMA

Svařování el. obloukem v ochranných atmosférách

Svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování a navařování

Odporové svařování - bodové, švové, výstupkové, stykové, zařízení, použití

Speciální metody svařování - laser, plazma, elektronový svazek

Pájení, charakteristika, rozddělení metod, použití, aplikace

Základní způsoby tepelného dělení konstrukčních materiálů - řezání kyslíkem, plazmou, laserem

Metody nedestruktivní kontroly svarových spojů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1991

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

Kuncipál a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-337
Kolařík L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
Út
místnost T4:A2-262
Kovanda K.
14:15–15:45
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna 262
místnost T4:A2-262
Rohan P.
16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna 262
místnost T4:A2-262
Forejtová L.
17:45–19:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna 262
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889606.html