Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332010 KZ 5 1P+4C česky
Přednášející:
Bohumír Bednář (gar.), Pavel Rohan, Jan Šanovec
Cvičící:
Bohumír Bednář (gar.), Pavel Rohan, Jan Šanovec
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Zásady přípravy výroby strojních součástí s ohledem na požadovanou jakost a hospodárnost výroby. Navrhování výrobních postupů, nástrojů, materiálu a strojního vybavení sléváren, kováren, lisoven a svařoven. Úpravy konstrukce strojních součástí s ohledem na výrobní technologii, předepsaný materiál a objem výroby. Stanovení technologických přídavků, výrobních podmínek, parametrů a výrobních časů. Základní kapacitní propočty. Podklady pro kalkulaci nákladů. Návrhy a porovnávání alternativních řešení.

Požadavky:

Absolvování předmětů:Technologie 1, Teorie slévání a Teorie spojování a dělení materiálu.

Osnova přednášek:

Úloha a cíle technické přípravy výroby. Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii, požadovanou jakost a objem výroby. Technologické přídavky. Opatření ke zlepšení a udržení jakosti. Zásady volby materiálu s ohledem na způsob výroby. Výhody, oblasti použití a rizika jednotlivých slitin. Základy návrhu postupu výroby odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Návrh výrobních podmínek, základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, strojů a potřebných zařízení. Výchozí podklady pro kalkulaci výrobních nákladů.

Osnova cvičení:

Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii a objem výroby. Návrh technologických přídavků a opatření k dosažení požadované jakosti výrobků. Úpravy volby materiálu s ohledem na postup výroby. Návrh postupu výroby odlitku, výkovku, výlisku a svařence. Návrh výrobních podmínek a základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, pomocných materiálů, strojů a zařízení. Odhad výrobních nákladů.

Cíle studia:

Naučit se využívat širokou škálu poznatků a podkladů pro výběr optimálního způsobu výroby, materiálů, postupů, nástrojů a vybavení ve strojírenské výrobě, s ohledem na požadovanou jakost výrobků a efektivnost nákladů.

Studijní materiály:

Bednář, B. a kol: Technologičnost konstrukce I. Vydavatelství ČVUT, 2005

Král, M. - Dunovský, J. - Bednář, B.: Projektování výrobních procesů - návody ke cvičení. Vydavatelství ČVUT, 1989

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C1-311
Bednář B.
Šanovec J.

09:45–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 311
místnost T4:C1-311
Bednář B.
Rohan P.

10:45–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna 311
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888606.html