Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané statě z aerodynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2VA KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Fyzikální vlastnosti reálných plynů, atmosféra. Základy proudění tekutin. Letecké aplikace vnější a vnitřní aerodynamiky. Letecké aerodynamické profily křídla, vrtule, lopatkové mříže. Vztlak, odpor, polára. Ideální nestlačitelné a stlačitelné proudění. Proudění vazkých tekutin. Mezní vrstva. Stabilita, turbulence. Reynoldsovo, Strouhalovo a Machovo číslo. Aerodynamika letadla a mechanika letu. Statická a dynamická stabilita, řiditelnost.

Požadavky:

Základy letu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit fyzikální podstatu proudění tekutin se zaměřením na letecké aplikace vnější a vnitřní aerodynamiky a mechaniky letu, a také na problematiku vnitřní aerodynamiky letadlových propulsních systémů a proudových motorů.

Studijní materiály:

Brož, V.: Aerodynamika nízkých rychlostí. Učební texty ČVUT v Praze. 1995

Brož, V.: Aerodynamika vysokých rychlostí. Učební texty ČVUT v Praze. 1995

Hoření, B.: Aerodynamika letounu. Učební texty VAAZ. Brno. 1975

Anderson, Jr. J. D.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill International Editions. 1991. ISBN0-07-100767-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1878306.html