Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Realizace dopravních staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2RD KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

V úvodní části seznámení studentů s přípravnou částí projektu. Poté následuje příprava na realizaci. V závěru realizační část.

Požadavky:

znalost projektování dopravních staveb

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Připravení projektového managera na praxi.

Studijní materiály:

Stephen R. Covey - 7. návyků skutečně efektivních lidí „Zásady osobního rozvoje, které změní Váš život“

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874506.html