Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Jazyk - angličtina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JBA2 Z 2 0P+2C+10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu.

Požadavky:

Minimální vstupní úroveň B1 (CEFR).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností s přihlédnutím k budoucímu profesnímu zaměření studentů a rozvoji jejich kariéry v multikulturním a mezinárodním kontextu.

Studijní materiály:

A. Claire and J. J. Wilson, Speak Out – intermediate to advanced, Pearson 2014

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, CUP 2013

N. Murray, Writing Essays in English Language and Linguistics, CUP 2012

P. Sharma and B. Barrett, Vocabulary Organiser, Collins 2014

Poznámka:

KOMBI - obor PL

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855606.html