Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantitativní metody v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMD Z,ZK 6 2P+2C+14B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku využití orientovaných grafů v dopravních a logistických systémech, neorientovaných grafů typu strom, planárních grafů a jejich barvení. Dále jsou formulovány distribuční úlohy, úlohy lokační analýzy jako úlohy celočíselného lineárního programování. Kromě využití exaktních metod jsou popsány jednoduché a složitější sofistikované (metaheuristické) optimalizační metody.

Požadavky:

základy teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení distribučních úloh, úloh dopravní obsluhy území a lokace středisek obsluhy.

Studijní materiály:

Volek, J. - Linda, B.: Teorie grafů - aplikace v dopravě a veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

Svoboda, V. - Volek, J. - Mocková, D.: Teorie dopravy II. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855206.html