Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Investice a financování v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17INV Z,ZK 4 3+1 anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Projekty a projektování, financování projektů, modely financování, PPP financování, organizace výběrového řízení, studie EIA, vyhodnocování projektů, kritéria, ekonomická kritéria, NPV, IRR. Výběr optimální varianty. Územní plánování a rozhodování.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s projektováním investic, investiční činností, výběrem variant, výběrovým řízením, studií EIA.

Studijní materiály:

Jacon, N. L., Petti, R., R.: Investments, IRWIN, Homewood, Ollinois 604 30

Meyer, M. D., Miller, E. J.: Urban Transportation Planning, McGraw Hill, ISBN 0-07-041752-0

Van Horne, J. C.: Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall, ISBN 0-132-339649-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851906.html