Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Měření v oboru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2152064 KZ 4 0P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Experimentální úlohy spadající do oboru kompresorů, chladicích zařízení, tepelných izolací, kryogenních zařízení a hydraulických strojů. Posluchači se rovněž zúčastňují měření na externích zkušebnách v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Ověřování snímačů tlaku a teploty

? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)

? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje

? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika

? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení

? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku

? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou

? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí

? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I

? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II

? Charakteristika odstředivého čerpadla

? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí

? Kavitace v hydraulickém systému

Osnova cvičení:

? Ověřování snímačů tlaku a teploty

? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)

? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje

? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika

? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení

? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku

? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou

? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí

? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I

? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II

? Charakteristika odstředivého čerpadla

? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí

? Kavitace v hydraulickém systému

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Výklad v úvodu cvičení, jinak relevantní partie z dříve absolvovaných předmětů v oboru

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1844806.html