Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tepelné izolace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151177 Z,ZK 4 1P+1C česky
Přednášející:
Martin Neužil, Michal Kolovratník
Cvičící:
Martin Neužil, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Sdílení tepla v tepelně izolovaných stěnách a potrubí. Stanovení tlouštěk izolací z hledisek provozních, nebo z hlediska hospodárnosti. Vlhnutí tepelných izolací, šíření vlhkosti izolační hmotou, difúze vodních par. Tepelně izolační materiály. Provozní a laboratorní měření tepelných izolací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Sdílení tepla vedením. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.

? Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná střední teplota stěny.

? Sdílení tepla radiací a prouděním.Přestup tepla. Celkový součinitel přestupu tepla

? Výpočet tepelných ztrát. Zjednodušený výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tep. ztráty.

? Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.

? Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí , kritika výpočtu

? Předizolované potrubí

? Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn , změna teploty tekutin, Normativní hodnoty ?U?

? Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita. Difuze vodních par hmotou.

? Analogie difuze a vedení tepla, kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.

? Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití. Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, ...

? Lehčené plastické hmoty, lehčený kaučuk.. Izolace vakuové.

? . Měření v oboru tepelných izolací - přehled metod laboratorních a provozních

Osnova cvičení:

? Sdílení tepla vedením. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.

? Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná střední teplota stěny.

? Sdílení tepla radiací a prouděním.Přestup tepla. Celkový součinitel přestupu tepla

? Výpočet tepelných ztrát. Zjednodušený výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tep. ztráty.

? Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.

? Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí , kritika výpočtu

? Předizolované potrubí

? Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn , změna teploty tekutin, Normativní hodnoty ?U?

? Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita. Difuze vodních par hmotou.

? Analogie difuze a vedení tepla, kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.

? Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití. Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, ...

? Lehčené plastické hmoty, lehčený kaučuk.. Izolace vakuové.

? . Měření v oboru tepelných izolací - přehled metod laboratorních a provozních

Cíle studia:
Studijní materiály:

Prokop, J. Tepelné izolace, skripta Vydavatelství ČVUT v Praze

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:B1-531
Neužil M.
09:45–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
místnost T4:B1-531
Neužil M.
10:45–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12115
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1844606.html