Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologická likvidace odpadů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2152045 KZ 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět seznamuje s problematikou vzniku a nakládání s tuhými odpady z oblasti komunální i průmyslové sféry z hlediska ekologických rizik jejich existence a možného využití jejich energetického a surovinového potenciálu ekoligicky šetrnými technologoemi

Požadavky:
Osnova přednášek:

? 1. týden Legislativní rámec problematiky odpadů v ČR

? 2. týden Oblasti a objemy vzniku odpadu

? 3. týden Komunální a průmyslový odpad

? 4. týden Kompostování odpadu

? 5. týden Skládkování odpadu

? 6. týden Recyklace odpadu a bezodpadové technologie

? 7. týden Mechanicko -biologické technologie LO

? 8. týden Spalování a energetické využití komunálního odpsdu

? 9. týden Spalování průmyslového odpadu

? 10. týden Pyrolýzní technologie LO

? 11. týden Zemědělský a zdravotnický odpad jejich specifika

? 12. týden ČOV a likvidace čistírenskýchkalů

? 13. týden Dekontaminace zemin

Osnova cvičení:

? 1. týden Legislativní rámec problematiky odpadů v ČR

? 2. týden Oblasti a objemy vzniku odpadu

? 3. týden Komunální a průmyslový odpad

? 4. týden Kompostování odpadu

? 5. týden Skládkování odpadu

? 6. týden Recyklace odpadu a bezodpadové technologie

? 7. týden Mechanicko -biologické technologie LO

? 8. týden Spalování a energetické využití komunálního odpsdu

? 9. týden Spalování průmyslového odpadu

? 10. týden Pyrolýzní technologie LO

? 11. týden Zemědělský a zdravotnický odpad jejich specifika

? 12. týden ČOV a likvidace čistírenskýchkalů

? 13. týden Dekontaminace zemin

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1844206.html