Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projektování a provoz chladicích zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151153 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Výuka navazuje na předměty Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel a Chladicí technika 2. Poskytuje ucelený přehled o projektování chladicích zařízení a tepelných čerpadel a systémů, které je obsahují. Absolvování předmětu je podmínkou pro zadání diplomové práce z tohoto oboru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Chladivové kompresory. Rozdělení, vlastnosti, výpočet výkou a příkonu, výkonové charakteristiky.

? Kondenzátory chlazené vodou. Rozdělení, vlastnosti, výkonové charakteristiky.

? Kondenzátory chlazené vzduchem. Regulace výkonu a hlukové aspekty.

? Výparníky pro chlazení kapalin. Rozdělení, vlastnosti, výkonové charakteristiky.

? Chladiče vzduchu. Výkonové, příkonové a hlukové aspekty.

? Dochlazovače, sběrače, mezistupňové chladiče a potrubí. Projekční zásady.

? Charakteristiky jednostupňového chladicího zařízení.

? Měření a regulace u chladicích zařízení.

? Provoz chladicích zařízení. Odstraňování vlhkosti, nekondenzovatelných plynů a oleje z okruhu.

? Ekologické aspekty provozu chladicích zařízení. Využití odpadního tepla

? Zákoné předpisy a normy související s projektováním a provozem chladicích zařízení

? Požadavky na jednotlivé stupně projektové dokumentace

? Zkoušení a hodnocení chladicích zařízení

Osnova cvičení:

? Chladivové kompresory. Rozdělení, vlastnosti, výpočet výkou a příkonu, výkonové charakteristiky.

? Kondenzátory chlazené vodou. Rozdělení, vlastnosti, výkonové charakteristiky.

? Kondenzátory chlazené vzduchem. Regulace výkonu a hlukové aspekty.

? Výparníky pro chlazení kapalin. Rozdělení, vlastnosti, výkonové charakteristiky.

? Chladiče vzduchu. Výkonové, příkonové a hlukové aspekty.

? Dochlazovače, sběrače, mezistupňové chladiče a potrubí. Projekční zásady.

? Charakteristiky jednostupňového chladicího zařízení.

? Měření a regulace u chladicích zařízení.

? Provoz chladicích zařízení. Odstraňování vlhkosti, nekondenzovatelných plynů a oleje z okruhu.

? Ekologické aspekty provozu chladicích zařízení. Využití odpadního tepla

? Zákoné předpisy a normy související s projektováním a provozem chladicích zařízení

? Požadavky na jednotlivé stupně projektové dokumentace

? Zkoušení a hodnocení chladicích zařízení

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1843706.html