Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Termohydraulika jaderných reaktorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151108 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základy termohydraulického návrhu jaderného reaktoru

Požadavky:
Osnova přednášek:

? 1. týden - vývin tepla v jaderných reaktorech

? 2. týden - nestacionární vývin tepla v jaderných reaktorech

? 3. týden - přenos tepla v jaderném palivu

? 4. týden - změny v jaderném palivu za provozu

? 5. týden - mechanika jednofázového proudění

? 6. týden - přestup tepla jednofázového proudění

? 7. týden - dvoufázové proudění

? 8. týden - mechanika dvoufázového prodění

? 9. týden - přestup tepla dvoufázovéhoproudění

? 10. týden - krize varu

? 11. týden - teorie horkého kanálu

? 12. týden - termohydraulický výpočet jaderného reaktoru

? 13. týden - přechodové procesy v jaderných reaktorech

Osnova cvičení:

? 1. týden - vývin tepla v jaderných reaktorech

? 2. týden - nestacionární vývin tepla v jaderných reaktorech

? 3. týden - přenos tepla v jaderném palivu

? 4. týden - změny v jaderném palivu za provozu

? 5. týden - mechanika jednofázového proudění

? 6. týden - přestup tepla jednofázového proudění

? 7. týden - dvoufázové proudění

? 8. týden - mechanika dvoufázového prodění

? 9. týden - přestup tepla dvoufázovéhoproudění

? 10. týden - krize varu

? 11. týden - teorie horkého kanálu

? 12. týden - termohydraulický výpočet jaderného reaktoru

? 13. týden - přechodové procesy v jaderných reaktorech

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Heřmanský , Termo-mechanika jaderných reaktorů, Academia Praha, 1986

?Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1843606.html