Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projektování a ekonomika energetických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151115 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Jsou probírány obecné principy projektční práce při investiční činnosti v energetice. Pozornost je zaměřena především na zvládnotí metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů a ekonomickou optimalizaci jejich technického řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Fáze investiční činnosti a zapojení projektanta

? Studie proveditelnosti. Poptávkové řízení

? Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA)

? Metodika projektování energetických výroben

? Souborné řešení projektu a realizační dokumentace

? Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, odepisování, výpočet toku hotovosti)

? Členění zisku a výrobních nákladů v energetice

? Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant

? Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů

? Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza

? Základní otázky projektování energetických zdrojů (lokalizace, optimální velikost výkonu)

? Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren

? Externality energetiky

Osnova cvičení:

? Fáze investiční činnosti a zapojení projektanta

? Studie proveditelnosti. Poptávkové řízení

? Metodika posuzování vlivu na živostí prostředí (EIA)

? Metodika projektování energetických výroben

? Souborné řešení projektu a realizační dokumentace

? Základní ekonomické principy (časová hodnota peněz, aktualizace, odepisování, výpočet toku hotovosti)

? Členění zisku a výrobních nákladů v energetice

? Technicko-ekonomická efektivnost projekčních variant

? Kriteria technicko-ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, návratnost) a jejich aplikace při hodnocení projektů

? Výběr optimálního řešení, citlivostní a riziková analýza

? Základní otázky projektování energetických zdrojů (lokalizace, optimální velikost výkonu)

? Optimalizace parametrů klasických a jaderných elektráren

? Externality energetiky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ibler Z.: Energetika - technický průvodce. BEN, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1843506.html