Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do chladicí techniky a tepelných čerpadel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151157 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Jiří Petrák (gar.), Michal Kolovratník
Cvičící:
Jiří Petrák (gar.), Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Názvosloví v chladicí technice, tepelné diagramy a parní tabulky chladiv. Jednostupňový tepelný oběhy parní (kompresorový). Úvod do vícestupňových oběhů parních a oběhů absorpčních, proudových a plynových. Základní chladiva, jejich rozdělení, značení, vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí. Úvod do tepelných čerpadel a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Akumulace tepla, Zdroje nízkopotenciálního tepla a pohony tepelných čerpadel. Legislativa ČR a EU týkající se chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výuka předmětu navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu Termomechanika. Poskytuje ucelený soubor teoretických a praktických poznatků o základních postupech a zařízeních umožňujících transformaci tepelné energie. Podrobně se věnuje problematice tepelných čerpadel a jejich uplatnění.

Osnova cvičení:

? Význam a uplatnění chladicí techniky a tepelných čerpadel. Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy.

? Tepelné diagramy a parní tabulky. Jednostupňový oběh parní, základní zapojení.

? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.

? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.

? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.

? Úvod do oběhů vícestupňových a kaskádních. Základní zapojení a znázornění v tepelném diagramu.

? Úvod do oběhu absorpčního. Základní zapojení a znázornění v tepelném diagramu.

? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.

? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.

? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla.

? Akumulace tepla a chladu. Pohony tepelných čerpadel.

? Tepelná čerpadla v otopném systému.

? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Průmyslová tepelná čerpadla.

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80-01-03126-8

?Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A2-262
Petrák J.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 262
místnost T4:A2-262
Petrák J.
17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 262

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1842806.html