Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kosmické technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21KST ZK 3 2P+0C+10B česky
Přednášející:
Jakub Hospodka, Jakub Kraus
Cvičící:
Jakub Hospodka, Jakub Kraus
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vesmír a jeho fyzikální charakteristiky. Základy astrofyziky. Keplerovy zákony. Sluneční soustava. Země a její fyzikální charakteristiky. Kosmické dopravní prostředky. Raketové nosiče, jejich konstrukční, materiálové a provozní charakteristiky. Satelity, druhy, konstrukční, materiálové a provozně technické charakteristiky. Orbitální mechanika. Využití kosmických technologií pro zajištění letecké navigace a komunikace. Lety s lidskou posádkou.

Požadavky:

Fyzika, mechanika, mechanika tekutin, termodynamika, základypohonu letadel, základy letadlové techniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy kosmologie a zejména se základy astrofyziky a její aplikace pro kosmickou dopravu. Vysvětlit studentům význam využití kosmických technologií v rámci nových systémů satelitní navigace a satelitní komunikace pro leteckou dopravu a její řízení. Vysvětlit princip funkce raketových nosičů a satelitů.

Studijní materiály:

Dušek J., Grygar J., Pokorný Zd.: Náš vesmír, Nakladatelství Aventinum, Praha, 2005

Hale F. J.: Introduction to Space Flight, Prentice Hall Publisher

Curtis H.: Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Aero Engineering Series

Wertz, J.R.; Larson, W.J.: Space mission analysis and design, Microcosm, Pennsylvania, 1999

Poznámka:

2.sem. PL (do 2020-21)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1838406.html