Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Solární tepelná technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162104 KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Předmět Solární tepelná technika se věnuje praktickému projektování a hodnocení solárních tepelných soustav, rozšiřuje znalosti získané v předmětech věnovaným alternativním zdrojům energie.

Požadavky:

Absolvování předmětu Základy alternativních zdrojů energií

Osnova přednášek:

Sluneční záření, modely výpočtu dopadající sluneční energie, zdroje klimatických údajů pro navrhování a hodnocení. Solární tepelné soustavy - druhy a použití, základní charakteristiky solárních soustav, koncepce zapojení. Navrhování a energetické hodnocení solárních soustav, zjednodušené metody (TNI 73 0302, ČSN EN 15316-4-2), simulační programy, návrh plochy kolektorů.

Solární zásobníky, typy (vodní, se změnou skupenství), návrh objemu, teplotní vrstvení, vliv konstrukce na ztráty. Stagnační chování solárních soustav, zohlednění stagnace při návrhu potrubí, izolace, pojistného ventilu, expanzní nádoby. Hydraulické výpočty, oběhová čerpadla, výměníky tepla, regulace.

Provozní měření solárních soustav, ekonomické výpočty, úspory emisí a primární energie.

Osnova cvičení:

Výpočet dopadající energie na obecně orientovanou a skloněnou plochu

Výpočty potřeby tepla, návrh solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění v rodinném domě, návrh a hodnocení soustavy pro ohřev bazénu

Návrh a hodnocení solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě

Návrh zapojení kolektorů, návrh zásobníků a jejich zapojení, návrh potrubí a izolace

Návrh pojistného ventilu, návrh expanzní nádoby, návrh oběhového čerpadla, návrh výměníku

Variantní výpočet ekonomické návratnosti, výpočet úspory primárních paliv a emisí CO2

Cíle studia:

Získat znalosti o projektování solárních tepelných soustav

Studijní materiály:

Matuška, T. Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy. Společnost pro techniku prostředí, 2009

Matuška, T. Solární zařízení v příkladech, GRADA 2012.

Poznámka:
Další informace:
http://users.fs.cvut.cz/~matustom/stt.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1836406.html