Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Chladicí technika a tepelná čerpadla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151164 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Úvod do sorpčních oběhů, proudových a plynových. Hlavní části chladicích zařízení a jejich tepelně technické charakteristiky. Regulace přívodu chladiva do výparníku. Charakteristika chladicího zařízení jako energetického celku. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a kompresorů. Tepelná čerpadla a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Vliv vnějších podmínek na činnost tepelných čerpadel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.

? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.

? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.

? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.

? Oběhy dvoustupňové a kaskádní.

? Oběhy sorpční 1.čás.t

? Oběhy sorpční 2.část.

? Oběh proudový a plynový s konáním vnější práce. Vírová trubice. Chlazení termoelektrické.

? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.

? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.

? Tepelná čerpadla v otopném systému.

? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Pohony tepelných čerpadel.

? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Akumulace tepla.

Osnova cvičení:

? Přehled tepelných oběhů. Základní pojmy. Jednostupňový oběh parní (kompresorový), základní zapojení.

? Základní pochody a jejich znázornění v teplotových a tepelných diagramech.

? Jednostupňový oběh parní s dochlazovačem, vnitřní výměnou tepla a ekonomizérem.

? Přepočet výkonu na jiné provozní podmínky. Oběh s dvěmi různými vypařovacími teplotami.

? Oběhy dvoustupňové a kaskádní.

? Oběhy sorpční 1.čás.t

? Oběhy sorpční 2.část.

? Oběh proudový a plynový s konáním vnější práce. Vírová trubice. Chlazení termoelektrické.

? Chladiva. Rozdělení chladiv, jejich značení, vlastnosti základních chladiv a oblasti použití.

? Chladiva a ochrana životního prostředí. Legislativa EU a ČR ve vztahu k chladivům a chladicím zařízením.

? Tepelná čerpadla v otopném systému.

? Tepelná čerpadla v systému ohřevu teplé vody. Pohony tepelných čerpadel.

? Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla. Akumulace tepla.

Cíle studia:
Studijní materiály:

? Petrák J., Petrák M.: Tepelná čerpadla. ČVUT v Praze, FS. 2004. ISBN 80-01-03126-8

? Petrák J. a kol.: Chladivo R 134a. ČVUT v Praze, FS. 1993Při dostatku studentů připraví vyučující novou

publikaci

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1833006.html