Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12NAP Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Otakar Vacín
Cvičící:
Marek Blaščík
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historie a současnost výstavby mostů a tunelů, technologické systémy v tunelu a jejich navrhování, dopravní a bezpečnostní systém, analýza rizik, provozování mostů a tunelů, životnost zařízení.

Požadavky:

znalosti matematiky, fyziky a dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchače s navrhováním a provozováním mostů a tunelů na pozemních komunikacích.

Studijní materiály:

Přibyl P., Barták J.: Dopravní, bezpečnostní a technologické systémy tunelů pozemních komunikací, ČVUT, 2010, str. 250

Přibyl P.; Janota A., Spalek J.: „Analýza a řízení rizik v dopravě“, BEN - technická literatura, Praha 2008, 528 stran, ISBN 978-80-7300-214-5

Hons J.: Velké mosty světa,1996, ISBN 80-7187-002-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830606.html