Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie inženýrských konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TIK Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Petr Zlámal
Cvičící:
Marcel Adorna, Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Michaela Neuhäuserová, Michaela Neuhäuserová, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Matematický zápis základních rovnic pružnosti. Rovinné úlohy - rovinná deformace, rovinná napjatost. Teorie desek a stěn, osově symetrické úlohy. Metody řešení rovinných konstrukcí numerickými metodami (metoda sítí). Skořepinové konstrukce, membránový stav, rotačně symetrická skořepina, ohybová teorie skořepin. Modely podloží, Winklerův a Pasternakův model podloží, řešení interakce konstrukce s podložím. Úvod do řešení nelineárních úloh.

Požadavky:

ukončené bakalářské studium

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí matematického aparátu pro řešení základních úloh dvoudimenzionální pružnosti. Řešení rovinných úloh teorie pružnosti, výpočet desek a stěn. Osvojení základních znalostí pro výpočet prostorových konstrukcí, skořepinových konstrukcí, řešení interakce konstrukce s elastickým podložím. Numerické metody pro řešení 2D úloh.

Studijní materiály:

Kadlčák J., Kytýř J.: Statika stavebních konstrukcí II, Nakladatelství VUTIUM, 2004

Procházka P., Štěpánek P., Krátký J., Kohoutková A., Vašková J.: Navrhování betonových konstrukcí 1, ČBS, Praha, 2009

Kuklík P.: Dřevěné konstrukce, FS ČVUT Praha, 2005

Doc.Ing. Michal Micka, CSc.:Vybrané statě z mechaniky, Učební pomůcka, FD ČVUT, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830006.html