Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Webove technologie I (Web a multimédia)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BIK-WT1 Z,ZK 5 13KP+2KC
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Programování v PHP (BI-PHP)
Programování v jazyku Javascript (BI-PJS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí používat webové technologie z hlediska prezentační části webových stránek a interakce s uživatelem. Seznámí se s principy správného návrhu HTML, CSS, Javascriptu. Naučí se základy skriptovacího jazyka PHP a propojení webové aplikace s databází. Seznámí s technikami zpracování multimediálních dat, které lze na webu použít, např. rastrová grafika a video.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy internetu, architektura internetové aplikace, HTTP protokol. [2] HTML.

2. Definice stylu dokumentu, zásady návrhu vzhledu dokumentu, standard CSS. Jednoduchá aplikace na straně klienta, JavaScript, ukázky Java appletu.

3. Pokročilé techniky v Javascriptu. Grafika pro web, zpracování fotografií a obrázků.

4. Formáty pro grafiku, barevné modely. Serverová část webové aplikace. Přehled moderních technologií.

5. Úvod do jazyka PHP. OOP v PHP.

6. Webové aplikace založené na databázi. Přístup k databázím, oddělení přístupu do databáze od aplikační logiky. Udržení stavu sezení nad bezstavovým HTTP spojením, cookies, sessions.

7. Video pro web, nástroje a ukázky jejich použití.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím. [2] Tvorba HTML. [2] CSS.

2. [2] Grafika pro web. [2] Javascript. Konzultace.

3. [4] PHP a databáze. Zpracování videa.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu jsou studenti schopni navrhnout a implementovat prezentační část webové aplikace na profesionální úrovni.

Studijní materiály:

Žára, J. ''VRML 97: laskavý průvodce virtuálními světy''. Brno: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-143-6.

Holzschlag, M. E. ''HTML a CSS: jdi do toho''. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1454-X.

Harold, E. R., Means, W. S. ''XML v kostce: pohotová referenční příručka v kostce''. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-712-4.

Skonnard, A., Gudgin, M. ''XML: pohotová referenční příručka''. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0972-4.

Harold, E. R., Means, W. S. ''XML in a Nutshell, Third Edition''. O'Reilly, 2004. ISBN 0596007647.

Poznámka:

Pro opozdilce: Předmět WT1 lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů: TWA.1 + PHP.

Student, kterému byly z předchozího studia uznány předměty WT1 a WT2, může požádat o uznání předmětu TWA.1.

V případě, že studentovi byl z předchozího studia uznán pouze jeden z předmětů WT1 a WT2, musí absolvovat předmět TWA.1. Před tím si může dle vlastního uvážení zapsat některé z podpůrných volitelných předmětů PHP , PJS a ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět TWA.1.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1810906.html