Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Webové technologie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-WT1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Podnikové webové technologie (BI-PWT)
Předmět je náhradou za:
Web a multimedia (BI-WMM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí používat webové technologie z hlediska prezentační části webových stránek a interakce s uživatelem. Seznámí se s principy správného návrhu HTML, CSS, Javascriptu. Naučí se základy skriptovacího jazyka PHP a propojení webové aplikace s databází. Seznámí s technikami zpracování multimediálních dat, které lze na webu použít, např. rastrová grafika a video.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-WMM

Osnova přednášek:

1. Základy internetu, architektura internetové aplikace, HTTP protokol.

2. HTML.

3. Definice stylu dokumentu, zásady návrhu vzhledu dokumentu, standard CSS.

4. Jednoduchá aplikace na straně klienta, JavaScript, ukázky Java appletu.

5. Pokročilé techniky v Javascriptu.

6. Grafika pro web, zpracování fotografií a obrázků.

7. Formáty pro grafiku, barevné modely.

8. Serverová část webové aplikace. Přehled moderních technologií.

9. Úvod do jazyka PHP.

10. OOP v PHP.

11. Webové aplikace založené na databázi. Přístup k databázím, oddělení přístupu do databáze od aplikační logiky.

12. Udržení stavu sezení nad bezstavovým HTTP spojením, cookies, sessions.

13. Video pro web, nástroje a ukázky jejich použití.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím.

2. [2] Tvorba HTML.

3. [2] CSS.

4. [2] Grafika pro web.

5. [2] Javascript.

6. Konzultace.

7. [4] PHP a databáze.

8. Zpracování videa.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu jsou studenti schopni navrhnout a implementovat prezentační část webové aplikace na profesionální úrovni.

Studijní materiály:

1. Žára, J. VRML 97: laskavý průvodce virtuálními světy. Brno: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-143-6.

2. Holzschlag, M. E. HTML a CSS: jdi do toho. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1454-X.

3. Harold, E. R., Means, W. S. XML v kostce: pohotová referenční příručka v kostce. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-712-4.

4. Skonnard, A., Gudgin, M. XML: pohotová referenční příručka. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0972-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-WT1/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-WT1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1810806.html