Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tekutinové mechanismy a pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351117 Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Význam tekutinových mechanizmů a pohonů, princip, navrhování a použití. Rozdělení na část Hydraulika a část Pneumatika.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Hydraulika :

1. Úvod

2. Princip a rozdělení tekutinových mechanizmů

3. Přenos energie tekutinovými mechanizmy

4. Hydraulické mechanizmy

5. Základní hydraulické obvody

6. Metodika návrhu hydraulického obvodu

7. Příklady aplikací hydraulických obvodů

Pneumatika :

1. Úvod

2. Prvky pneumatických mechanizmů

3. Výroba, rozvod a úprava stlačeného vzduchu

4. Syntéza obvodů pneumatických mechanizmů

5. Řízení pneumatických mechanizmů

6. Metodika návrhu pneumatického obvodu

7. Příklady aplikací pneumatických mechamizmů

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení je stavěno na jednotlivých úlohách, kterým je nutno porozumět, sestavit příslušný hydraulický resp. pneumatický obvod a prověřit jeho funkci. Úlohy se obměňují, nejsou pevně zadány.

Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou tekutinových mechanizmů a pohonů. Student si vytvoří relativně velmi dobrý úsudek a přehled o principu hydraulických a pneumatických obvodů, jejich skladbou a použití.

Při laboratorních cvičeních si nabyté znalosti prověří na úlohách z hydrauliky a pneumatiky.

Studenti tak získávají širší rozhled v řešení úloh v průmyslové praxi.

Studijní materiály:

ANDRLÍK, Vladimír : Tekutinové mechanizmy a pohony, ČVUT v Praze,

Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2014.

CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Vyd. 2.

Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 80-737-2560-6.

CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy II. Vyd. 1.

Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 80-737-2297-6.

MELICHAR, Jan. Hydraulické stroje: konstrukce a provoz. 1. vyd.

Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 378 s. ISBN 80-010-2657-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1795006.html