Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy sálavého vytápění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162063 KZ 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

V předmětu bude podrobně probírána problematika sálavého vytápění. V první části po teoretické stránce budou probírány základy přenosu tepla sáláním. V další části budou podrobně probrány různé převážně sálavé otopné plochy - podlahové, stěnové i stropní vytápění (elektrické i vodní) - zabudované systémy, závěsné plynové světlé i tmavé zářiče, elektrické světlé zářiče, i závěsné vodní, resp. parní sálavé panely.

Požadavky:

účast na cvičení, rozsah znalostí probíraných na přednáškách a na cvičení dle anotace.

Osnova přednášek:

1. Základní teorie: vedení tepla v tyči a tenkém žebru, základní zákony záření

2. Sálavé vytápění: rozdělení, požadavky na tepelně-technické vlastnosti objektů a na tepelnou pohodu

3. Velkoplošné vytápění: podlahové vytápění, složení otopné plochy,

4. Velkoplošné vytápění: nároky na teplovodní podlahové vytápění

5. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru, tepelná bilance prostoru, otopné plochy a větrání

6. Výpočet podlahového vytápění: teplovodní podlahové vytápění

7. Výpočet podlahového vytápění: Elektrické vytápění, teplovzdušné podlahové vytápění

8. Stropní vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, specifika

9. Stěnové vytápění: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, dodatková otopná plocha

10. Vysokoteplotní chlazení: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet

11. Regulace tepelného výkonu velkoplošných otopných ploch; regulace podlahového, stropního a stěnového vytápění

12. Sálavé panely a pasy: podíl tepla sdíleného konvekcí

13. Sálavé panely a pasy: sálavá účinnost, obecný postup výpočtu

Osnova cvičení:

1. Základní teorie: vedení tepla v tyči a tenkém žebru, základní zákony záření

2. Sálavé vytápění: rozdělení, požadavky na tepelně-technické vlastnosti objektů a na tepelnou pohodu

3. Velkoplošné vytápění: podlahové vytápění, složení otopné plochy,

4. Velkoplošné vytápění: nároky na teplovodní podlahové vytápění

5. Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru, tepelná bilance prostoru, otopné plochy a větrání

6. Výpočet podlahového vytápění: teplovodní podlahové vytápění

7. Výpočet podlahového vytápění: Elektrické vytápění, teplovzdušné podlahové vytápění

8. Stropní vytápění a vysokoteplotní chlazení; konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, specifika

9. Stěnové vytápění: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet, dodatková otopná plocha

10. Vysokoteplotní chlazení: konstrukce otopné plochy, návrh, výpočet

11. Regulace tepelného výkonu velkoplošných otopných ploch; regulace podlahového, stropního a stěnového vytápění

12. Sálavé panely a pasy: podíl tepla sdíleného konvekcí

13. Sálavé panely a pasy: sálavá účinnost, obecný postup výpočtu

Cíle studia:

Cílem je rozšíření základních znalostí, které studenti získají v předmětech vytápění, resp. základy vytápění o další existující otopné plochy, v tomto případě převážně sálavé. Absolvent by měl po absolvování předmětu být schopen samostatně navrhnout všechny zmíněné otopné plochy.

Studijní materiály:

Vybrané statě z publikací,

Hottel, Sarofim: Přenos teplazářením. SNTL 1979

Bašta: Velkoplošné sálavé vytápění. Grada 2010

Kotrbatý, Hojer, Kovářová: Hospodaření teplem v průmyslu. ČSTZ 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1790606.html