Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Hodnocení zdravotnických technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSHZT Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Co jsou zdravotnické technologie. Hodnocení zdravotnických technologií - HTA. Typy organizací, které provádějí HTA. Síť agentur HTA ve světě a v Evropě. HTAi, INAHTA, EUnetHTA. Hodnocení zdravotnických technologií v ČR. Základní kroky HTA. Sběr prvotních dat. Meta analýza. Modelování. Expertní názor. Metody analýzy nákladů. Kvalita života a její ocenění. Sběr podkladů pro HTA - typy zdrojů. Šíření zjištění a výsledků HTA. Využití HTA v rozhodování na různých úrovních zdravotnictví. HTA a zdravotnické prostředky. Případové studie a příklady dobré praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do HTA: Úloha HTA, historický přehled. Definice HTA: vymezení HTA, základní zaměření HTA, perspektiva pohledu studie HTA. Co všechno HTA hodnotí. Oddělení hodnocení od rozhodování.

Literární rešerše a meta-analýza: Technika literárních rešerší, zdroje dat - databáze publikací a vědeckých výsledků. Meta-analýza a její techniky.

Organizace a spolupráce v oblasti HTA: Organizace HTA na národní úrovni, přenos výsledků HTA mezi národními zdravotními systémy. Mezinárodní organizace. Zdroje dat pro HTA: Mezinárodní databáze, ÚZIS, retrospektivní data od poskytovatelů a plátců péče.

Příklady využití HTA: typy studií, struktura HTA studií, průběh provádění HTA.

Outcomes v oblasti HTA: jak je získat, jak je zpracovat, jak s nimi počítat. Typy, které se dají v rámci HTA použít.

Měření kvality života: QALY, DALY, způsob měření kvality života, generické dotazníky, specifické dotazníky, metoda trade-off.

Náklady I.: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady.

Náklady II.: Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady.

Nákladové analýzy: CMA, CUA, CIA, CEA, CBA. Ekonomicko-teoretické základy nákladových analýz.

Willingness to pay - ochota platit.

HTA pro zdravotnické přístroje. Vhodné analýzy, proces hodnocení.

Využití studií HTA pro rozhodování: Zavedení nové technologie do úhrad zdravotního pojištění. Využití HTA na regionální úrovni a na úrovni nemocnic.

Postup při provádění HTA analýz.

Osnova cvičení:

Úvod. Organizace předmětu. Podmínky zápočtu. Rozdělení prací.

Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

Literární rešerše a meta-analýza. Praktické příklady a práce s daty.

Práce s mezinárodními databázemi.

Zpracování dotazníkových šetření a QALY. Praktické příklady.

Outcomes - praktické příklady.

Náklady: Přímé zdravotnické náklady, přímé nezdravotnické náklady. Nepřímé náklady, nevyčíslitelné náklady - praktické příklady.- Praktické příklady.

CMA, CUA - praktické příklady.

CEA a ICER - praktické příklady.

CBA - praktické příklady.

Hodnocení u zdravotnických prostředků - praktické příklady.

Prezentace prací a udělení zápočtů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Clifford S. Goodman: HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment, The Lewin Group, Falls Church, 2004-2008, volně dostupné z http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/hta101.pdf (publikace v pdf) a http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta101_c1.html (interaktivní forma v html).

Schöffski, O., Schulenburg, J.-M. Graf v.d. (eds): Gesundheitsökonomische Evaluationen, 4. Auflage, Springer, 2012.

Robert J. Brent: Cost-Benefit Analysis and Health Care Evaluations. Edward Elgar Publishing Ltd., 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17PMSHZT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1774106.html