Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSLGS KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Logistika uvádí do vztahů zboží, informace, výrobní kapacity a pracovníky, aby byly na správném místě ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a za správnou cenu. Je jednou z klíčových součástí strategie podniku a slaďovatelem procesních hodnototvorných řetězců - supply chains - propojujících podnik s jeho zákazníky a dodavateli. Podle P. F. Druckera je „jednou z posledních možností a příležitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost“. Její znalost a schopnost využít její konkurenční potenciál proto patří do výbavy každého manažera.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Povinná účast na cvičení. Realizace všech úloh referátů a případových studií.

Požadavky ke zkoušce:

Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška bude probíhat formou testu a následné pak ústního zkoušení. Předpokládá se předtermín. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

1.Supply chain management. Jak chápat logistiku - supply chain management

2.Rámec logistiky. Vnější rámec logistiky. Širší společenský a ekonomický rámec. Podnikový rámec.

3.Prostředí. Konkurenční prostředí

4.Logistika součást trategie. Logistika jako součást strategie podniku. Insourcing versus outsourcing logistiky

5.Řetězce v logistických procesech. Supply chains - procesní hodnototvorné řetězce - zdroj konkurenční výhody

6.Řetězce v logistických procesech. Výrobkové procesní řetězce

7.Řetězce v logistických procesech. Výrobní procesní řetězce

8.Řetězce v logistických procesech. Řetězce v distribuci a v obchodě

9.Řetězce v logistických procesech. Zpětné řetězce

10.Řetězce v logistických procesech. Panevropské a globální řetězce

11.Řetězce v logistických procesech. Rizika logistických řetězců

12.Příprava na simulační cvičení - „Manažerskou hru“

13.Zkouškový test, volné téma a konzultace.

Osnova cvičení:

1.-12. Simulační cvičení („Manažerská hra“) - bloková výuka. Nácvik praktický dovedností v oblasti logistiky a aplikace jednotlivých teoretických základů v praxi.

13. Zkouškový test, volné téma a konzultace.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se současnou logistickou praxí podniků v konkurenčním prostředí EU, ČR i světových trhů a připravit se na efektivní uplatňování logistiky v rámci managementu podniku a zvláště pak zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1] Pernica, P.: Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: Radix, 1998.

[2] Senjuk: Základy dopravního inženýrství-logistika a marketing. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2001

[3] Svoboda, Latýn: Logistika. 2. vydání. Praha: ČVUT, 2003

[4] Jeřábek: Logistika. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2000

[5] Preclík: Průmyslová logistika. 2. vydání. Praha: ČVUT, 2002

[6] Vokálová: Modelování v řízení 30. Logistika. 1. vydání. Praha: ČVUT, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1773706.html