Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSTVZ KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Jiří Petráček (gar.)
Cvičící:
Mariia Simonova, Petr Volf
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura. Rozvody médií ( inženýrských sítí - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví - specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry). Praktická cvičení z oblasti vytváření projektu. Seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení. Zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

Absolutní podmínka: max. 2 absence na cvičeních

Hodnocení:

- bodovaná aktivita na cvičeních (pracovní listy)

- zodpovězení dvou otázek při ústním pohovoru

Osnova přednášek:

1. Kótování výkresů, strojírenství, stavebnictví, značení kabelů, rozvaděčů, protipožární ucpávky, požární úseky

2. Projektové řízení, logistika myšlení, komunikace se zdravotnickým personálem, studie proveditelnosti, zdůvodňování technického řešení

3. Výkaz výměr, ocenění projektu, projektová dokumentace, legislativa (zákon 268/14Sb. O zdravotnických prostředcích)

4. Návrh studie proveditelnosti boxu ARO (JIP), uspořádání, rozhodovací kritéria, infuzní technika

5. Inženýrské sítě ve zdravotnictví, náhradní zdroje, UPS, pohony strojů, soudobost, selekce vypínání ochran

6. Zobrazovací technika, zdroje ionizujícího záření

7. Operační sály, zákrokové sály

8. Stavby ve zdravotnictví - pavilónový typ, monobloky. Podpůrné prostory. Hygienické požadavky. Transport materiálu

9. JIP, ARO, filtry, hygiena, vzduchotechnika

10. ZT s měřící funkcí, laboratoře

11. ZT, optimalizace vybavení provozu a údržba

12. Sterilizace, rozvody páry, plynů, čistění endoskopů, endoskopy. Druhy napájení ZT, podmínky provozu

13. Vzduchotechnika a částice, radioterapie

14. Struktura oddělení dospělých. Struktura oddělení dětí. Pomocné prostory

Osnova cvičení:

1. Návrh rozmístění místností v nemocnicích - pavilon vs. monoblok. Zadání celosemestrálních prací.

2. Návrh ARO. Rozvržení přístrojů na boxu. Rozvržení oddělení.

3. Návrh oddělení dospělých - chirurgie, členění, cena.

4. Návrh filtru JIP, návrh transportu materiálu.

5. Návrh zákrokového sálu, vzduchotechnika. Urgentní příjem.6. Exkurze.

7. Návrh orientačního systému a IT, rizika při realizaci při dispozičním řešení (dveře, vypínače, zásuvky, průchodnost lůžek, rušení atd.).

8. Exkurze.

9. Návrh zásobování. Projektová dokumentace.

10. Zdrojový most, sítě. sterilizace.

11. Specifikace zdravotnické techniky. Ukázky chyb při realizacích, jak se zachovat při zjištění stavu, který není v souladu s legislativou nebo naší představou.

12. Řešení krizových situací v rámci projektu.

13. Obhajoby studií proveditelnosti. Zápočet.

Jedna hodina, odpadá všenskupinám - Velikonoční pondělí, rektorské volno. Viz harmonogram.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi požadavky z hlediska zajištění funkčnosti zdravotnického zařízení.

Studijní materiály:

[1] Marková, J., Vyoralová, Z.: Technická zařízení budov 40. Umělé osvětlení, elektrorozvody, 5. vydání 2005 ČVUT.

[2] Fořtl, K.: Občanské stavby - stavby zdravotnické, 2. vydání 2003 ČVUT.

[3] Kopčaj, A.: Spirálový management, 2007, Alfa Publishing

[4] Standardy MZ ČR, http://www.mzcr.cz , online, [cit 10-10-2005].

[5]České technické normy, http://www.csni.cz , online, [cit 10-10-2005].

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-331
Simonova M.
Volf P.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-135
Simonova M.
Volf P.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:B-330
Petráček J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1773106.html