Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomické analýzy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSCIA KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová, Vojtěch Kamenský
Cvičící:
Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Jana Chocholatá, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Hodnocení zdravotnických technologií. Student se v průběhu semestru seznámí detailně s konkrétními typy analýz (analýza nákladové efektivity, analýza nákladů a přínosů, analýza nákladů a užitku), dále se naučí pracovat s programem TreeAge a vytvářet meta-analýzy a Markovovy modely. Student si dále rozšíří znalosti v oblasti multikriteriálního rozhodování.

Požadavky:

Maximálně 2 absence na cvičení

Za každé cvičení je možné získat 10 bodů

- Minimálně je nutné získat 5 bodů

Za zápočtový test je možné získat 70 bodů

- Minimálně je nutné získat 35 bodů

Celkem je možné získat 200 bodů

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomických analýz. Podmínky zápočtu. Přehled analýz.

2. Meta-analýzy. Využití klinických dat v HTA. Randomizované a nerandomizované kontrolované studie.

3. Statistické zpracování dat pro HTA.

4. QALY, DALY, HYEa.

5. Pyramidový rozklad DuPont. Finanční analýza.

6. Analýza citlivosti. Rozhodovací stromy. Markovovy modely.

7. Multikriteriální rozhodování - přehled metod, postupné rozvrhování vah,metoda shody a neshody.

8. Metody výpočtu přímých a nepřímých nákladů. Zdravotnické a nezdravotnické náklady.

9. Analýza nákladové efektivity, ICER. Vyhodnocení studií. Využití rozhodovacích stromů.

10. Analýza nákladů a přínosů.

11. Budget impact analýza.

12. Výuka odpadá - páteční výuka (viz časový harmonogram akademického roku 2016/2017 FBMI)

13. Kalkulační listy.

14. Využití Bayesovských metod v HTA.

Osnova cvičení:

1. Úvod do ekonomických analýz. Podmínky zápočtu. Porovnání náladových studií.

2. Meta-analýzy. Vypracování diagramů.

3. Statistické zpracování dat pro HTA.

4. Multikriteriální rozhodování - CDA.

5. Pyramidový rozklad DuPont. Finanční analýza.

6. QALY, DALY, HYEa.

7. Analýza citlivosti - jednocestná, dvoucestná. Rozhodovací stromy.Markovovy modely.

8. Analýza citlivosti - pravděpodobnostní. Rozhodovací stromy. Markovovy modely.

9. Metody výpočtu přímých a nepřímých nákladů. Zdravotnické a nezdravotnické náklady.

10. Analýza nákladové efektivity, ICER. Vyhodnocení studií. Využití rozhodovacích stromů.

11. Analýza nákladů a přínosů.

12. Budget impact analýza.

13. Bayesovské metody v HTA.

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti nákladových analýz. Student by po absolvování tohoto předmětu měl být schopen sám provádět jednoduché nákladové analýzy. Měl by umět základy modelování v programu TreeAge. Dále by měl umět pracovat s daty ze studií zabývajícími hodnocením zdravotnických technologií.

Studijní materiály:

1. Goodman CS. HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014.

2. BRENT, Robert J. Applied cost-benefit analysis. 2nd ed. Northampton, MA: Edward Elgar, c2006. ISBN 978-1-84376-891-3.

3. Hunink, M.G.M., Weinstein, M.C.: DecisionMaking in Health and Medicine, Cambridge University Press, 2014, ISBN: 978-1-107-69047-9.

4. Edlin, R., McCabe, C.: Cost Effectiveness Modelling for Health Technology Assessment, Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-15743-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-137_N
Kubátová I.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-433_N
Selčan M.
Gajdoš O.

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
místnost KL:B-433_N
Selčan M.
Gajdoš O.

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771906.html