Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ročníkový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSOS Z 2 0+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Zuzana Kotherová (gar.), Gleb Donin, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmet Ročníkový projekt je první ze série tří seminářů, které mají studentům pomoci při psaní diplomové práce. Tyto semináře na sebe navazují a jejich cílem je poskytnout studentům metodickou podporu při zpracovávání DP a prezentování jejích výsledků.

V rámci tohoto prvního předmětu si student vybírá téma pro svůj ročníkový projekt, jehož cílem je zpracování teoretických východisek budoucí diplomové práce. Student prokazuje, že v rámci svého tématu dokázal identifikovat a analyzovat literární zdroje, pomocí kterých sepíše současný stav poznání v dané oblasti v ČR a v zahraničí. To mu umožní stanovit si cíl své budoucí DP a její další směr/postup/přínos. Na základě takto koncipovaného Ročníkového projektu je na konci semestru možno připravit návrh zadání DP, který bude odsouhlasen vedoucím práce.

Požadavky:

Podmínky k zápočtu:

1. Účast na 80 % seminářů.

2. Výběr tématu ročníkového projektu do 17/03/2019.

3. Vedoucím práce odsouhlasený návrh zadání DP (odevzdaný do konce semestru, přesná data a způsob odevzdání budou studentům oznámena na prvním semináři). Studenti vkládají do Ročníkového projektu písemné zadání projektu podepsané vedoucím katedry.

4. Vedoucím práce odsouhlasené zpracování Ročníkového projektu, tj. teoretických východisek práce (současný stav poznání dané problematiky v ČR a v zahraniční a z něj vyplývající směr/postup/přínos a cíl DP). RP musí být odevzdaný do konce semestru, přesná data, způsob odevzdání a způsob hodnocení budou studentům oznámena na prvním semináři.

5. Splnění požadavků 1. prezentace (teamový projekt). Zadání práce je upřesněno v průběhu semestru.

6. Splnění požadavků 2. prezentace. Požadavky jsou upřesněny v průběhu semestru.

7. Nahrání vypracovaného RP do systému „PROJECTS“ do data specifikovaného vyučujícími na prvním semináři.

Osnova přednášek:

Harmonogram předmětu na harm.fbmi.cvut.cz.

Osnova cvičení:

Harmonogram předmětu na harm.fbmi.cvut.cz.

Cíle studia:

Cílem předmětu „Ročníkový projekt“ je: (1) vedoucím práce odsouhlasený návrh zadání DP a (2) vedoucím práce odsouhlasené zpracování Ročníkového projektu, tj. teoretických východisek práce (současný stav poznání dané problematiky v ČR a v zahraniční a z něj vyplývající směr/postup/přínos a cíl DP).

Studijní materiály:

[1] FILIPEC, J., a kol.: Slovník spisovné češtiny. Academia. ISBN: 80-200-1446-2

[2] KUPKA: Přehled české gramatiky. Olympia

[3] STANĚK, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna. ISBN: 80-7168-473-2

[4] HAVRÁNEK, B.: Stručná mluvnice česká. Fortuna. ISBN: 80-7168-555-0

[5] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2005,

[6] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997

[7] SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004

[8] ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004

[9] LIŠKA, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004

[10] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003

[11] GUSTAVII, B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003

[12] JORDAN, R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-137
Selčan M.
Kotherová Z.

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-137
Donin G.
Kotherová Z.

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770306.html