Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Informační technologie ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSITZ Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Informace, serverové systémy, přenos dat, informační systémy, pacientská data, databáze, projektování informačních systémů, konkrétní aplikace medicínských informačních systémů, eHealth, ochrana zdravotnických informací a pacientských dat.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1.Aktivní účast na přednáškách

2.Účast na cvičení (max. 2 absence).

3.Student je povinen se na cvičení předem připravit, vypracovat zadané domácí úlohy; nesplnění těchto podmínek bude vést k vyloučení studenta z daného cvičení a je považováno za neomluvenou absenci.

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

1.Splnění požadavků k zápočtu.

2.Písemný test

Klasifikovaný zápočet bude písemná ve formě testu.

Osnova přednášek:

1.Úvodní informace o kurzu. Motivace. Oblast informačních technologií ve zdravotnictví. Pojem informace a data. Model zdravotnictví v ČR. Moderní trendy a projekty.

2.Dějiny výpočetní techniky. Architektura výpočetní techniky. Základy fungování počítačového příslušenství. Koncepce rozhraní a protokolů.

3.Základy síťové komunikace. Model OSI. TCP/IP.

4.Síťová komunikace. Serverové systémy. Internet. HIE. Telemedicina.

5.Datové standarty ve zdravotnictví. EHR. DASTA. HL7 a další.

6.Software. Operační systém. Systémový, aplikační software a další klasifikace. Model rozšíření. Software asset management.

7.Informační systém (IS). Druhy IS. Architektura a komponenty IS. Trh zdravotnických informačních systémů v ČR.

8.Projektování a vývoj IS. Postupy při projektování. Technické zadání a účast zákazníka při vývoje.

9.Infrastruktura zdravotnických zařízení. Systémová integrace.

10.Databáze. Organizace datových úložišť. Dotazy, objekty. Databáze a číselníky v zdravotnictví.

11.Expertní systémy. Dolování dat. Klinický systém pro podporu rozhodování.

12.Legislativa. Standardizace. Informační bezpečnost. Ochrana personálních dat.

13.Pojem eHealth komplexně. Světové projekty a projekty v ČR.

14.Konzultace, opakování, rezerva

Osnova cvičení:

1.-2.Používání počítače. Diagnostika. Běžná úprava.

3.-4.Kancelářský software. Word. Excel. Power Point.

5.Principy tvorby uživatelského rozhraní. Vodítka.

6.Databáze. Dotazy. Tvorba ER-modelů.

7.-9.Práce se zdravotnickými informačními systémy a EHR.

10.Řízení požadavků. Způsoby sběru. Praktická klasifikace.

11.Myšlenkové mapy.

12.Praktické modelování. UML. Tvorba usecase.

13.Společné projektování informačního systému.

14.Opakování, rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast zdravotnictví. Poskytnut studentům základní znalosti o principech projektování a provozu zdravotnických informačních systémů. Vysvětlit pojmy o informace, přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnut praktické znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům s pozice zákazníka produktu.

Studijní materiály:

Myšlenková mapa oboru - http://mind42.com/mindmap/eb1b71bb-e7ce-4794-ab1d-9de003a51cf8?rel=url

MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007.

BEAVER, K. Healthcare Information Systems, Second Edition (Best Practices). Auerbach Publications, 2002. ISBN 978-0849314988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770206.html