Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení dopravy a dopravní excesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12REX ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Předmět se zabývá metodami řízení silniční dopravy v plošném i liniovém uspořádání. První blok je orientován na řízení městských aglomerací v hierarchickém uspořádání dopravní uzel, dopravní oblast a útvar. Teorie je zaměřena i na moderní metody řízení v saturaci a teorii front. Je zkoumán význam asociovaných dopravních systémů a jsou prezentovány principy moderních dopravních senzorů. Druhý blok je zaměřen na řízení liniových komunikací - dálnic. Je probírán dopravní model a metody pro harmonizaci dopravního proudu, včetně algoritmů využívajících metody umělé inteligence. Třetí blok vychází z analogie biologických a dopravních systémů neboť představuje teorii kooperativních systémů založenou na rojové (swarm) inteligenci. Tyto systémy mají potenciál přispět ke zvýšení bezpečnosti. Poslední blok výuky je zaměřen na dopravní excesy typu nehoda a kongesce. Představuje teoretický základ metod pro včasné identifikace obou jevů. Speciálně charakterizuje dopravní proud jako stavový prostor a zkoumá pohyb stavového vektoru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1767906.html