Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie dopravního proudu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12TIR ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Předmět se zabývá dopravním proudem na pozemních komunikacích v intravilánu i extravilánu. Jsou detailně probírány parametry dopravního proudu a způsoby jejich vyhodnocování - předzpracování dat, filtrace, transformace a metody redukce. Je položen teoretický základ fyzikálních principů typických dopravních senzorů. Uvádí se měřící metody v bodě a měření podél komunikace. Další blok je zaměřen na makroskopické jedno a více režimové dopravní modely a diskontinuity v dopravě - šokové vlny. Z dopravních modelů jsou odvozovány metody pro klasifikaci dopravy (rozhodovací stromy, neuronové sítě, teorie chaosu). Jako základ pro diskrétní modelování dopravního proudu jsou probírány statistické modely pro popis dopravních parametrů - spojité (rychlost) a diskrétní (intenzita) a příslušná rozdělení. Detailně se řeší mikroskopické modely jako deterministické modely - základní teorie a možnosti využití pro dopravní simulace, včetně ukázek aplikací. Posledním blokem je uvedení do moderní teorie fyziky dopravního proudu a teorie front.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1767806.html