Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tepelné oběhy v energetice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151027 Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Michal Kolovratník (gar.), Václav Novotný
Cvičící:
Michal Kolovratník (gar.), Guk Chol Jun, Václav Novotný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Zákony energetických transformací. Realizce kruhových cyklů v energetice (parní, plynový, kombinovaný). Rankine-Clausiův oběh. Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu. Tepelné oběhy s plynovou turbínou, zvyšování účinnosti. Realizace kombinované výroby elektřiny a tepla v parním a plynovém oběhu. Paroplynové elektrárny a teplárny. Exergetické hodnocení tepelných oběhů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod - zaměření, význam a obsah studia.

2.Zákony energetických transformací:

Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.

3.Zákon o omezení hustoty toku energie.

4.Realizace kruhových cyklů v energetice:

Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek..

Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.

5.Kombinované oběhy.

6.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu:

Vliv admisního tlaku a teploty.

Vliv protitlaku.

Regenerační ohřev napájecí vody.

7.Přihřívání páry.

Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.

8.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu:

Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou.

Regenerační ohřev.

9. Dělená komprese a expanze.

Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.

10. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla:

Termodynamický princip.

Způsoby realizace.

11. Způsoby rozdělení společných nákladů.

Účinnost teplárny.

12. Exergetické hodnocení tepelných oběhů:

Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla.

Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.

13 Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny

Osnova cvičení:

1.Opakování vybraných témat z termodynamiky s aplikací na tepelné oběhy v energetice.

2.Návrh a výpočet Rankine-Clausiova a Braytonova oběhu a analýza možností zvyšování účinnosti oběhů.

3.Seznámení se SW pro výpočty tepelných oběhů (práce ve výpočetní laboratoři).

4.Individuální návrh a výpočet tepelného oběhu elektrárny resp. teplárny (semestrální projekt).

Cíle studia:
Studijní materiály:

J. Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny (SNTL, Praha, 1984).

R.W. Haywood: Analysis of Engineering Cycles. (Pergamon Press, 1991).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:A1-505b
Kolovratník M.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505b
místnost T4:G3-127
Jun G.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Počítačová učebna 12115
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1734906.html