Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bakalářská práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B17BAP Z 20 28s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předmětem bakalářské práce jsou problematiky z oblasti mikrovlnné techniky, antén a šíření vln, optoelektroniky, elektromagnetické kompatibility a lékařských aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B17BAP

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://www.elmag.org/cs/vyuka/zaverecne-prace
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1719006.html