Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika pro terapii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A6M02FPT Z,ZK 3 2+1L
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Fyzika pro terapii (X02FPT)
Předmět je náhradou za:
Fyzika pro terapii (X02FPT)
Přednášející:
Vratislav Fabián (gar.), Jaroslav Jíra
Cvičící:
Vratislav Fabián (gar.), Jaroslav Jíra
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V přednáškách bude probírána problematika civilizačních chorob pohybového ústrojí, dále léčba bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. Velký prostor bude věnován elektroterapii, fyzioterapii a fototerapii. Dále budou probírány hojivé procesy, metody konzervace orgánů a moderní chirurgické techniky. Řadu poznatků získá absolvent formou laboratorních cvičení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M02FPT

Požadavky:

K zápočtu: docházka a aktivita na cvičeních,

Ke zkoušce: Znalost odpřednášené látky a absolvovaných úloh

Osnova přednášek:

1. Využití elektromagnetického pole v medicíně.

2. Fyzioterapie.

3. Elektroterapie nf proudy.

4. Elektroterapie vf proudy.

5. Fototerapie.

6. Magnetoterapie.

7. Optoskopie, bronchoskopie.

8. Vysokofrekvenční ohřev.

9. Hojivý proces a jeho ovlivnění fyzikálními prostředky.

10. Kryogenní technika, konzervace orgánů.

11. Elektrokoagulace, katetrizace.

12. Chirurgické lasery.

13. Moderní chirurgické techniky.

14. Biochemické analytické metody.

Osnova cvičení:

1. Diadynamik, magnetické impulsy.

2. Rebox.

3. TENS.

4. Měření O2 a CO2 v plynech a roztocích.

5. Kryogenní technika, kapalný dusík.

6. I-t křivka svalu, myostimulace.

7. Výstava PRAGOMEDICA.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Foster A., Palastanga N.: Clayton´s Electrotherapy, Bailliere Tinall, Eastbourne, England, 1985

2. Wadsworth H., Chanmugam A.P.P.: Electrophysical Agents in Physiotherapy, Science Press, NSW, Australia, 1988

3. Bentley J.P.: Principles of Measurement Systems, Logman Scientific and Technical, London 1993

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A6M02FPT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1713606.html