Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomová práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33DIP Z 22 32S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Cílem diplomové práce je prokázat schopnosti studentů aplikovat teoretické vědomosti na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, využívat poznatky z různých studijních předmětů, hodnotit vzájemné souvislosti, orientovat se v odborné litratuře a tvořivě s ní pracovat při řešení zadaného tématu. Student si po konzultaci s vedoucím práce stanoví strukturu, časový harmonogram, metody získání dat (např. měření) a zpracování výsledků vybraného tématu diplomové práce. Práce je posuzována vedoucím a oponentem. Oponenta na návrh vedoucího diplomové práce určuje garant oboru. Oponent hodnotí diplomovou práci z hlediska věcného, metodického a formálního.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33DIP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia. 2000

[2] Odborná literatura závisí na konkrétní volbě tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1707706.html