Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Organizace zdravotnictví a legislativa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33OZL Z,ZK 4 2P+2S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Organizace zdravotnictví a legislativa (X33OZL)
Předmět je náhradou za:
Organizace zdravotnictví a legislativa (X33OZL)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou struktury zdravotní péče, jejího financování a právního kontextu v ČR. Dále budou diskutovány právní aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnické techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33OZL

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Světové kodexy, Biomedicínská úmluva, WHO.

2. Systém zdravotní péče, nemocnice, modely financování, právní vztahy.

3. Podpora a ochrana veřejného zdraví, prevence nozokomiálních nákaz, epidemiologie, soustava zdravotnické statistiky.

4. Právní systém v ČR, začlenění do evropského kontextu, typy právních dokumentů, právní úkony.

5. Základní právní předpisy.

6. Obchodní zákoník, smlouvy, výběrová řízení.

7. Autorský zákon, zákon o patentech a vynálezech.

8. Legislativní aspekty vývoje, výroby a distribuce zdravotnických prostředků.

9. Zdravotnická dokumentace, ochrana dat pacienta, informovaný souhlas pacienta.

10. Právní problematika veřejného zdravotního pojištění.

11. Případové studie I.

12. Případové studie II.

13. Závěry pro praxi .

14. Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou struktury zdravotní péče, jejího financování a právního kontextu v ČR. Dále budou diskutovány právní aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnické techniky.

Studijní materiály:

[1] Křepelka F.: Evropské zdravotnické právo. LexisNexis CZ.2004.

[2] Mach J.: Medicína a právo. C.H.Beck. 2006.

[3] Holčík J., Kaňová P., Prudil L.: Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Nár. centrum ošetřovatelství a nelékařských zdrav. oborů v Brně. 2005.

[4] Sbírka zákonů ČR, aktuální znění relevantních zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

[5] Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ozl/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1707206.html