Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kognitivní systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33KSY KZ 4 2P+1C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Kognitivní systémy (X33KSY)
Předmět je náhradou za:
Kognitivní systémy (X33KSY)
Přednášející:
Michal Vavrečka (gar.), Karla Štěpánová (gar.)
Cvičící:
Michal Vavrečka (gar.), Karla Štěpánová (gar.), Gabriela Šejnová
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s oblastí kognitivní psychologie. Pomocí studia lidské psychiky, analyzované na základě teorie zpracování informace, je možné získat vhled do problematiky psychických procesů a možnosti jejich napodobení. Procesy vnímání, myšlení, reprezentace znalostí aj. jsou demonstrovány na základě mnoha psychologických experimentů. Student se také dozví o nejznámějších teoriích, které se v souvislosti s danou oblastí objevují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33KSY

Požadavky:

zadne

Osnova přednášek:

1. Úvod - definice psychologie, oblasti zájmů, historický kontext, Behaviorismus, Gestalt psychologie, počátky kognitivní psychologie, současný stav.

2. Psychologické metody - pozorování, rozhovor, dotazník, test, experiment, analýza produktů, případová studie, modelování, jejich výhody a nevýhody, oblasti aplikace.

3. Pozornost a vědomí - předvědomé zpracování, habituace, detekce signálů, selektivní pozornost, teorie filtru, Posnerova teorie, evokované potenciály, Marcelův model.

4. Vnímání - čití a vnímání, percepční stálost, vnímání hloubky, percepce tvarů, teorie percepce shora dolů a zdola nahoru, výpočetní teorie percepce, poruchy percepce.

5. Paměť - modely paměti, dlouhodobá a krátkodobá paměť, pracovní paměť, konekcionistické modely, poruchy paměti, neurobiologické koreláty.

6. Paměťové procesy - způsoby a formy kódování, přesun z krátkodobé paměti, způsoby vybavování, teorie zapomínání.

7. Reprezentace znalostí - mentální představy, teorie duálního kódování, mentální manipulace, mentální rotace, prohlížení představ, mentální modely, syntéza představ a výroků, kognitivní mapy.

8. Reprezentace znalostí - pojmy a kategorie, sémantické sítě, kognitivní schémata, produkční systémy, ACT, ACT*, konekcionistické modely.

9. Akvizice jazyka - základní aspekty jazyka, percepce řeči,sémantika a syntax, vlivy dědičnost a prostředí, jazykový vývoj během prvních let života.

10. Jazyk - jazyk a myšlení, jazyk a metafora, jazyk v sociálním kontextu, řečové akty, konverzační styly diskurz, jazyk a poškození mozku.

11. Myšlení - přirozené a umělé myšlení, typy problémů, způsoby strukturace, způsoby řešení problémů, pomůcky při řešení, vrozené nadání a získané dovednosti, tvořivost.

12. Usuzování a rozhodování - klasické teorie rozhodování, vylučovací metoda, heuristiky, deduktivní usuzování, sylogismy, induktivní usuzování, analogie.

13. Shrnutí - možnosti napodobení kognitivních procesů a propojení s oblastí umělé inteligence.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Ovládání humanoidního robota Pepper

2. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota

3. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota

4. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota

5. Tvorba architektury pro ovládání humanoidního robota

6. Testování robota v realných podmínkách

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na seznámení studenta informatiky z oblastí kognitivní psychologie. Je vhodný studenty, kteří se zajímají o umělou inteligenci a kognitivní modelování.

Studijní materiály:

[1] Eysenck, M.W., Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie,Praha: Academia.

[2] Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie : mentální reprezentace a mentální modely . Praha: Grada.

[3] Sternberg, R. J. (1996). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A6M33KSY
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:E-127
Vavrečka M.
Štěpánová K.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Kotkova cvičebna K4
místnost KN:E-307
Šejnová G.
Vavrečka M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
HW-lab K307
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706906.html