Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33IP KZ 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33IP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Seznam témat: http://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/

Další informace:
http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706806.html