Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lékařská terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33LTE Z 2 2S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Základy latiny (X16LAT)
Předmět je náhradou za:
Základy latiny (X16LAT)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

V předmětu lékařské terminologie se studenti učí rozumět lékařským textům s odbornou terminologii. Součástí předmětu je výklad klíčových klinických témat. Na cvičeních se studenti učí odborným lékařským termínům na textech z klinické praxe a jsou vedeni porozumět lékařskému textu jako celku. Lékařské texty pro procvičování, skládající se z lékařských zpráv, operačních protokolů, textů z literatury, jsou z oborů kardiologie, kardiochirurgie, neurologie a porodnictví. Kurz obsahuje i farmaceutickou terminologii. Je podán přehled o nejčastěji používaných zkratkách v medicíně. Je kladen důraz na samostatnou práci. V rámci cvičení získají studenti také základní návyky pro komunikaci v lékařském prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33LTE

Požadavky:

aktivní účast na cvičeních, zpracování a presentace malé semestrální práce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Presentace vybraných kapitol lékařské terminologie.

2. Čtení odborných textů.

3. Zadání témat pro domácí samostudium.

Cíle studia:

V předmětu lékařské terminologie se studenti učí rozumět lékařským textům s odbornou terminologii.

Studijní materiály:

[1] Martin Vejražka: Terminologiae medicae IANUA, Praha, Academia 2006.

[2] Věra Linhartová: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33lte/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706706.html