Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Statistika a spolehlivost v lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33SSL Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Statistické metody pro medicínu (X01SMM)
Předmět je náhradou za:
Statistické metody pro medicínu (X01SMM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět navazuje na kurs A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace). Rozšiřuje znalosti o další statistické metody s přihlédnutím ke specifikům dat v biologii a lékařství a problematice plánování a vyhodnocování studií. Zabývá se dále otázkami popisu a analýzy spolehlivosti technických systémů, jejího modelování, odhadu ve složitých systémech. Součástí kursu je přehled postupů ke zvyšování spolehlivosti zálohováním.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33SSL

Požadavky:

Předpokládá se znalost základů teorie pravděpodobnosti v rozsahu vyučovaném v první části předmětu A0B01PSI (Pravděpodobnost, statistika a teorie informace).

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu je úspěšné absolvování vstupního testu z prerekvizit předmětu v prvním týdnu semestru. Pokud tento test student nesloží a nezruší si zápis předmětu, zápis mu propadá. Jako ekvivalent vstupního testu lze uznat úspěšné absolvovaní předmětu, který je stanoven jako prerekvizita předmětu (viz výše) a student si jej zapsal jako součast svého studijního plánu programu BMII.

Osnova přednášek:

1. Opakování: relevantní koncepty teorie pravděpodobnosti.

2. Úvod do statistiky. Druhy veličin. Observační studie vs experiment. Odhady parametrů.

3. Metoda momentů. Metoda maximální věrohodnosti.

4. Intervalové odhady.

5. Metodika testování hypotéz. Chyby prvního a druhého druhu, ROC křivka.

6. Testy pro porovnání dvou rozdělení. Párový pokus. ANOVA.

7. Test dobré shody. Test nezávislosti. Test nekorelovanosti.

8. Lineární regrese.

9. Základy spolehlivosti, exponenciální rozdělení poruch.

10. Základní rozdělení poruch, výpočet kompozitních spolehlivostí.

11. Spolehlivost soustav.

12. Redundance a zálohování soustav.

13. Markovské modely pro spolehlivostní analýzu.

Osnova cvičení:

1. Opakování pravděpodobnosti.

2. Vlastnosti odhadů parametrů, CLV.

3. Odhady parametrů: metoda max. věrohodnosti a momentová metoda.

4. Intervalové odhady.

5. Testování hypotéz.

6. Testování hypotéz: 2-výběrové a párové testy

7. Testy dobré shody.

8. Korelace, regrese.

9. Spolehlivost elementů soustav.

10.-11. Spolehlivost složitých soustav.

12.-13. Markovské modely spolehlivosti.

Cíle studia:

Rozšíření znalostí o statistických testech a metodách v lékařství, teorie spolehlivosti.

Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Skriptum FEL ČVUT, 1. vydání, Praha, 2007. (in Czech)

[2] Nagy, I.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Cvičení. Skriptum FD CVUT, Praha, 2002. (in Czech)

[3] Papoulis, A.: Probability and Statistics, Prentice-Hall,1990.

[4] Starý, I.: Teorie spolehlivosti. Skriptum FEL ČVUT, Praha, 2002 (in Czech)

[5] Hoang, P. (Ed.): Handbook of Reliability Engineering, Springer Verlag, London/Berlin/Heidelberg, 2003,

ISBN 1852334533, 663 pp.

Poznámka:

URL: https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ssl/start

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ssl/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706306.html