Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Softwarový nebo výzkumný projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A4B33SVP KZ 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Téma práce musí souviset se hlavním oborem studia. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Nabídka témat na katedře kybernetiky: https://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/

Další informace: http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp

Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B33SVP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1704806.html