Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Digitální zpracování obrazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-DZO Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Daniel Sýkora (gar.)
Cvičící:
Daniel Sýkora (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod pro zpracování digitálního obrazu a videa. Zabývá se především praktickými algoritmy známými z profesionálních nástrojů, které nejen že vynikají jednoduchostí implementace, ale mají i zajímavý teoretický základ. Na pozadí vizuálně atraktivních aplikací tak ožívají zdánlivě nezáživné poznatky z matematické analýzy, diskrétní matematiky, statistiky a teoretické informatiky.

Požadavky:

Lineární algebra (BI-LIN)

Základy matematické analýzy (BI-ZMA)

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST)

Programování a algoritmizace 2 (BI-PA2)

Grafové algoritmy a základy teorie složitosti (BI-GRA)

Osnova přednášek:

1. Monadické operace

2. Fourierova transformace

3. Konvoluce

4. Lineární filtrace

5. Nelineární filtrace

6. Editace obrazu

7. Deformace obrazu

8. Registrace obrazu 1

9. Registrace obrazu 2

10. Registrace obrazu 3

11. Segmentace obrazu 1

12. Segmentace obrazu 2

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení se semestrálními projekty

2. Zadání semestrálního projektu

3. Konzultace - práce s literaturou

4. Konzultace - implementace

5. Konzultace - testování úlohy

6. Předvádění implementace úlohy (odevzdání písemné zprávy)

7. Veřejná prezentace úlohy (zápočet)

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými technikami digitálního zpracování obrazu, které nacházejí přímé uplatnění v praxi. Zároveň poskytuje i náhled do teoretického pozadí a umožňuje tak pochopit základní matematické principy, které dávají inspiraci k řešení obecnějších problémů.

Studijní materiály:

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.

[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.

[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.

[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.

[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.

[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1694406.html