Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo a podnikání 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PP1 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsahem předmětu Právo a podnikání I je zejména: pracovní právo, jeho prameny a postavení v systému práva

-pracovněprávní vztahy (skutečnosti), mezinárodní prvek

-vznik pracovního poměru a jeho změny

-skončení pracovního poměru

-pracovní doba, doba odpočinku, dovolená

-mzda, plat, překážky v práci

-práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu:

- předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva

- pracovněprávní vztahy (skutečnosti), mezinárodní prvek

- vznik pracovního poměru

- změny pracovního poměru

- skončení pracovního poměru

- pracovní doba, doba odpočinku, dovolená

- mzda, plat, překážky v práci

- práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- odpovědnost zaměstnavatele, zaměstnance.

Osnova cvičení:

Obsahem cvičení je aplikace pracovního práva formou řešení praktických příkladů z praxe a tvorba základních právních úkonů souvisejích s pracovním právem (např. pracovní smlouva).

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základní orientace v oboru pracovního práva. Studenti by měli získat základní znalosti týkající se zaměstnanosti resp. zaměstnávání. Prvním předpokladem je orientace v pramenech pracovního práva, kdy právní předpisy podléhají častým změnám.

Studijní materiály:

- Miroslav Bělina a kol.: „Pracovní právo“, 5. vydání, Praha: C.H.Beck., 20011

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689406.html