Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Optics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E361030 Z,ZK 5 3P+1L
Přednášející:
Šárka Němcová (gar.)
Cvičící:
Šárka Němcová (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Základní poznatky geometrické optiky, zobrazení tenkou a tlustou čočkou, soustavy čoček, aberace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.

Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.

Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Hranoly: typy, použití.

Disperzní hranoly, poloha minimální odchylky. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo.

Zobrazení sférickou plochou. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny.

Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení: příčné , podélné, úhlové.

Centrovaná soustava optických ploch: hlavní body, ohnisková vzdálenost, zvětšení, zobrazovací rovnice.

Tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy.

Tenká čočka: zobrazení, chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy.

Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad. Dublety.

Míchání barev, barevné systémy. Kolorimetrie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995

Poznámka:
Další informace:
http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=2361030:2010A#tab=en
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:110
Němcová Š.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Němcová Š.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Němcová Š.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1674506.html