Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ventilation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161086 Z,ZK 4 2+1
Přednášející:
Vladimír Zmrhal (gar.)
Cvičící:
Vladimír Zmrhal (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Základní poznatky pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních systémů. Navrhování podle požadavků na úpravu teplného a vlhkostního stavu a kvality ovzduší v pobytových i technologických prostorech.

Požadavky:

Znalost témat: Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova přednášek:

Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova cvičení:

Procvičování témat: Tepelná pohoda osob, bilance škodlivin ve vnitřním prostředí. Návrh vyústek pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě. Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních.Tepelná a vlhkostní zátěž prostoru. Výpočet zařízení pro celkové nucené větrání. Výpočet vzduchového klimatizačního zařízení.

Cíle studia:

Získání znalostí pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních zařízení v pobytových i technologických prostorech.

Studijní materiály:

DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.

DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Praha: Evropský sociální fond, 2009.

NOVÝ,R.a kol.: Technika prostředí. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006.ISBN 80-01-03492-5.

CHYSKÝ,J.;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce. Brno: BOLIT B-Press, 1993.490 s.ISBN 80-901574-0-8.

SZÉKYOVÁ,M;FERSTL,K;NOVÝ,R.:Větrání a klimatizace. Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o., 2006. ISBN 80-8076-037-3.

- ASHRAE Handbook.Fundamentals.Atlanta: ASHRAE, Inc.,2005. ISBN 1-931862-71-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-312
Zmrhal V.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:C1-312
Zmrhal V.
17:45–18:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 312
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1640606.html