Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ocelové a dřevěné konst. v architektuře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134ODKA Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět navazuje na základní kurz ODA1 pro obor architektura a stavitelství, rozvíjí znalosti v oblasti navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí jako celku a přidanou částí každé přednášky je specifické téma přínosné pro obor, jako jsou nosné konstrukce ze skla, membránové konstrukce, požární inženýrství.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1)Úvod, shrnutí OK, tažené prvky, membrá-nové a lanové konstrukce

2)Principy navrhování ocelových konstrukcí, normativní podpora, tlačené prvky, nosné konstrukce ze skla

3)Metodika návrhu OK a DK na účinky požáru, robustnost ocelových konstrukcí

4)Dřevěné lávky a mosty - historie, statická schémata, konstrukční ochrana dřeva

5)Trvanlivost DK - příčiny rozkladu dřevě-ných konstrukcí, defekty, ochrana

6) Vysokopevnostní oceli, nerezové oceli, hliníkové konstrukce - principy návrhu, odlišnosti od běžných OK

Osnova cvičení:

Ve cvičeních jsou řešeny konstrukční a statické návrhy ocelového přístřešku včetně zasklení a ve druhé části semestru potom návrh a posouzení nosné konstrukce dřevěné lávky.

Cíle studia:

Rozvoj povědomí studentů o možnostech ocelových a dřevěných konstrukcí. Prohloubení znalosti o specifických tématech spojených s oborem.

Studijní materiály:

Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí, ECCS - Steel Design Awards 2003 - 2012, www.steelconstruct.com/

Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014; Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2012

Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2011; Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2013

Dipl.-Ing. Dr. Michael Seidel, Tensile Surface Structures, A Practical Guide to Cable and Membrane Construction, ISBN 978-3-433-02922-0, Ernst & Sohn, Berlin, Germany (2009).

Wald a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN: 8001031578

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1618606.html